Våra tjänster

Vi specialiserar oss inom tre huvudområden: Service & support, Entreprenad och Energioptimering.

Service & Support

Entreprenad

Energioptimering

Service

Bli hållbättre genom nödvändiga kontroller, underhåll, reparationer och funktionsprovningar. Service ger ökad livslängd på komponenter vilket ger färre driftstörningar och tryggar inomhusklimatet, samtidigt som det håller driftkostnaden nere.

Vi hjälper fastighetsägare med serviceavtal anpassade efter kundens behov och fastighetens förutsättning. För uppkopplade fastigheter kan vi hantera larmer och utföra åtgärder för att minimera oönskade påföljder.

Support

Vi finns tillgängliga för våra kunder och samarbetspartners. All vår samlade kompentens ger svar på eventuella frågor och problem.

Till oss kan du ringa, maila eller skicka ett meddelande direkt via vår hemsida för all typ av support. Vi ger snabbast hjälp genom fjärruppkoppling till din anläggning. Vi finns också tillgängliga för möten via Teams.

Entreprenad

KSS arbetar med styrentreprenader enligt AB04 och ABT06 för att skapa tillförlitliga, kvalitetsmässiga samt hållbara system. Genom att ligga i framkant kan vi säkerställa att kunden erhåller bra teknik och en framtidsäker anläggning.

KSS tar hand om hela processen, från projektering och konstruktion till installation, programmering och driftsättning. Vi utför kompletta installationer av styr- och övervakningsanläggningar samt integrationsentreprenader med DHC/WDC/SCADA system.

Energioptimering

KSS Klimat & Styrsystem hjälper fastighetsägare att optimera energi- och effektanvändningen utifrån byggnadens system och verksamhet. Genom att förstå samverkan mellan samtliga delsystem samt att föra en nära dialog med kunden kan vi förändra och framförallt förbättra inställningar vilket i sin tur skapar förutsättningarna till att nå bästa möjliga drift.

Många fastighetsägare blir uppmärksammade på problemet genom de påtagligt högre fakturorna från energileverantörerna då effektkostnader tar allt större plats. Med dagens utveckling, då fler och fler fordon och devices blir elektrifierade, ökar också efterfrågan hos våra kunder.

Genom att anpassa och optimera systemen når vi inte bara energi- och effektreducering; det sparar också pengar och minskar miljöpåverkan. I regel får vi även nöjdare medarbetare/kunder/gäster eftersom de som vistas i lokalerna upplever en bättre inomhusmiljö.

Det senaste från oss

Alla inlägg

Referensprojekt

Nyheter