Vår historia

Med kontor i Stockholm, Uppsala och Malmö arbetar vi på KSS för att erbjuda våra kunder effektiva helhetslösningar i syfte att skapa ett bra och hållbart inomhusklimat. KSS affärsidé är att erbjuda kvalitetsprodukter och system med nöjda kunder.

Fastighetsägare och lokalbrukare erbjuds behovsanpassade tjänster och kostnadseffektiva lösningar med produkter av absolut högsta kvalité.

Vi tar hand om hela processen; från projektering och konstruktion till installation, programmering och driftsättning. Dessutom utförs kompletta installationer av styr- och övervakningsanläggningar samt integrationsentreprenader med DHC/ WDC/SCADA-system.

Vi arbetar även aktivt med energioptimering. Dels för att kraftigt sänka energiåtgången och därmed fastighetsägarens kostnader och dels för att bidra i ett större perspektiv där fokus ligger på en förbättrad miljö samt hållbar utveckling.

På längre sikt tar vi ansvar genom att erbjuda våra kunder service och support som ger förutsättningar för att arbetet i framtiden ska hålla samma höga standard som vid genomförandet.

KSS Klimat & Styrsystem AB ägs sedan maj 2018 av Sdiptech AB. Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar företag inom infrastruktursektorn med lösningar som bidrar till mer hållbara, effektiva och säkra samhällen.

Våra sammarbetspartners

KSS Klimat och Styrsystems affärsidé är att erbjuda kvalitetsprodukter och system med nöjda kunder. För att göra detta arbetar vi med seriösa och professionella leverantörer. Några av våra vanligaste leverantörer är:

Det senaste från oss

Alla inlägg

Referensprojekt

Nyheter