Segerstedthuset, Akademiska Hus

Tillbaka

Segerstedthuset i Uppsala är ett projekt som kommer löpa över flera år. KSS påbörjar sitt arbete under hösten 2015 och förväntas kunna färdigställa projektet under mitten av 2017.

Fastigheten om 22 300 kvm kommer att rymma undervisnings- och forskningslokaler med Uppsala Universitet som hyresgäst.

För mer information om Segerstedthuset besök Akademiska hus hemsida här.