Urban Escape SCADA, Zengun

Tillbaka

KSS Klimat & Styrsystem har fått förtroendet att utföra projektering och utförande av styr- och övervakningsinstallationer i fastigheterna som utgör Urban Escape.

Om Urban Escape
Våren 2014 startade AMF Fastigheter sin satsning Urban Escape. Projektet består av flera fastigheter som dels kommer att byggas om men också tillföras flera nya våningar. Projektet är i sin helhet 135 000 kvm stort och kommer bland annat öppna upp för nya butiks- och kontorslokaler, restauranger och hotell.

Våra projekt
Trollhättan 31
Fastigheten om totalt 33 000 kvm är en del av AMF Fastigheters satsning Urban Escape som i och med ombyggnationen kommer att öppna upp för nya kontorslokaler i åtta plan. Fastigheten färdigställdes 2017 och miljöcertifieras enligt LEED Gold.

Trollhättan 32
Fastigheten om totalt 10 000 kvm är en del av Urban Escape. Projektet innefattar en ombyggnation av befintliga butiksytor samt en tillbyggnad av tre våningar där det öppnas upp för nya kontorslokaler. Projektet mljöcertifieras enligt LEED Gold.

Trollhättan 33
Fastigheten är en del av Urban Escape och utgör ca. 32 000 kvm. I denna etableras två nya hotell, Hobo och At Sixt, och öppnar upp för totalt 540 hotellrum. Projektet miljöcertifieras enligt LEED Gold.

Trollhättan 14
Projektet är en del av Urban Escape och innefattar en ombyggnation av fyra våningar innehållande garage, kontor och handelsytor om totalt 5 000 kvm. Projektet miljöcertifieras enligt LEED Gold.

Trollhättan 31 Rumsutrustning
Fastigheten om totalt 33 000 kvm är en del av Urban Escape och kommer i och med ombyggnaden att öppna upp för nya kontorslokaler i åtta plan. KSS har nu fått förtroendet att utföra installationen av all rumsutrustning i samtliga 450 rum. Fastigheten miljöcertifieras enligt LEED Gold.

SCADA
Utöver att KSS ansvarar för projektering och utförande av styr- och övervakningsinstallationer i flertalet av fastigheterna som utgör Urban Escape har vi även fått förtroendet att utföra integreringen av det övergripande SCADA-systemet. Projektet omfattar således samtliga fastigheter om totalt 135 000 kvm där även arbeten i form av installation av fibernät kommer att genomföras.

Trollhättan 31B
Fastigheten är en del av AMF Fastigheters satsning Urban Escape som i och med ombyggnaden kommer bland annat att öppna upp för butiker och bostäder i form av 34 st lägenheter. Fastigheten miljöcertifieras enligt LEED Gold.

Trollhättan 29
Fastigheten om totalt 15 000 kvm är en del av Urban Escape och kommer i och med ombyggnaden att öppna upp för handlesytor och nya kontorslokaler. Fastigheten miljöcertifieras enligt LEED Gold.

Trollhättan 30 Core & Shell
Fastigheten är en del av AMF Fastigheters satsning Urban Escape och omfattar bland annat garage, kontorslokaler samt handelsytorna i Gallerian. Projektet beräknas färdigställas i under 2019 och därvid miljöcertifieras enligt LEED Platina.