Gränby Entré Hus 2, TL Bygg

Tillbaka

Om Gränbystaden
I syfte att skapa en ny och attraktiv stadskärna i Uppsala har Atrium Ljungberg påbörjat byggnationen av Gränbystaden vilken förväntas kunna färdigställas under 2020. I anslutning till den redan befintliga gallerian ska både bostäder, restauranger och handelsplatser tillföras. Fastigheterna kommer vara certifierade med Breeam Very Good där bland annat faktorer som fastighetens energianvändning, ekologiska påverkan och materialval ligger till grund.

Våra Projekt
KSS ansvarar för projektering och utförande av styr- och övervakningsinstallationer i en stor del av de fastigheter som utgör nya Gränbystaden. Vårt arbete beräknas idag kunna färdigställas under första kvartalet av 2019 och innefattar bland annat:

– Gränby Entré Hus 2

– Gränby Entré Hus 1

– Gränby Köpstad Hus 8

– Gränby Köpstad Hus 6

– Gränby Köpstad Hus 11

– Gränby P-garage

– Gränby Entré Hus 3

– Gränby Centrum

– Gränbystaden Södra Entrén

För mer information besök Atrium Ljungbergs hemsida här.