Tre Vapen, Vasakronan

Tillbaka

KSS har av Vasakronan fått förtroendet att utföra projektering samt installation av nya styr- och övervakningssystem i fastigheten Tre Vapen 2 i centrala Stockholm.

Fastigheten är belägen på Valhallavägen i Stockholm och rymmer uthyrningsbara lokaler om ca. 38 000 kvm. Hyresgäster är bland andra Sida, Naturvårdsverket och Teaterhögskolan. Fastigheten är miljöcertifierad med LEED Gold vilket sätter höga krav på flertalet miljöaspekter vid såväl byggnadsskedet som vid framtida nyttjande av lokaler. KSS arbetet som startade under 2017 syftar framförallt till sänkta energikostnader och ökad driftsäkerhet.

För mer information besök Vasakronans hemsida här.