Svea Artilleri, Arcona

Tillbaka

På uppdrag av Arcona utför KSS projekteringen och integreringen av styr- och övervakningssystemet i kontorsfastigheten Svea Artilleri.

Svea Artilleri är belägen intill Lidingövägen i Stockholm och utgörs av tre sammanlänkade hus som vardera rymmer 7 våningar av kontorslokaler. Under två år genomgår fastigheten en omfattande renovering som ska resultera i moderna kontorslokaler på en yta om 12.800 kvm LOA. Projektet för KSS innebär bland annat projektering, leverans, installation, driftsättning och injustering av fastighetens nya styr-, regler, och driftövervakningsanläggning. Slutbesiktning planeras ske under maj 2022.

För mer information besök Arconas hemsida här.