Sopsorteringsanläggning, Stockholm Exergi

Tillbaka

KSS har fått förtroendet att ansvara för leverans, montage och injustering av styr- och övervakningssystemet när Stockholms Exergi uppför en sorteringsanläggning som bland annat kommer kunna gallra 17 850 ton plast.

På initiativ av Stockholm Exergi uppförs just nu en sorteringsanläggning i Sigtuna kommun där KSS fått förtroendet att ansvara för leverans, montage och injustering av fastighetens styr- och övervakningssystem. Vid färdigställandet ska anläggningen genom en automatiserad sortering lyfta ut återvinningsbara material innan det resterande avfallet går till förbränning. Genom detta förväntas bland annat 17 850 ton plast och 2 520 ton metall kunna gallras varje år och senare återvinnas i syfte att skapa ett mer hållbart kretslopp. Projektet beräknas vara färdigställt under 2020.