Sergelgatan, Vasakronan

Tillbaka

KSS får förtroendet att utföra projekteringen samt integreringen av styr- och övervakningssystemet när Vasakronan bygger om fastigheterna kring Sergelgatan i Stockholm.

Den första etappen planeras vara färdigställd under våren 2021 och innefattar ombyggnaden omkring Hötorgshus 1 och 2. I projektet ingår både de lågdelar som binder samman områdets karaktäristiska höghus och som rymmer handelsytor, restauranger och kontor samt fyra våningar under mark. Detta på en total yta om ca 40 000 kvm. KSS ansvarar bland annat för projektering, leverans, installation, driftsättning, provning, intrimning, utbildning och överlämnande av en fullt färdig och driftsatt styr- och övervakningsanläggning.

För mer information besök Vasakronans hemsida här.