Polacksbacken Hus 3, Akademiska Hus

Tillbaka

KSS utför styr- och övervakningsinstallationer i Hus 3 i Polacksbacken när Akademiska Hus bygger om den gamla kasernbyggnaden för att ge rum till två gymnasieskolor.

Hus 3 är en av tre kaserner i Polacksbacken i Uppsala som nu byggs om med målet att bevara och synliggöra de tidstypiska detaljer som finns kvar i huset samtidigt som det skapas en dynamisk miljö som uppfyller dagens krav på moderna utbildningslokaler. Tidigare hyresgäst var Uppsala universitet som sedan 2017 flyttat sin verksamhet till Segerstedthuset. I Hus 3 i Polacksbacken flyttar istället två gymnasieskolor in efter att ombyggnationen färdigställs under mitten av 2020. Fastighetens yta om 7 500 kvm kommer därmed i huvudsak bestå av utbildningslokaler och certifieras med miljöbyggnad silver.

För mer information kring projektet besök Akademiska Hus hemsida här.