Påsen 15, Arcona

Tillbaka

På Uppdrag av Arcona får nu KSS uppdraget att projektera och utföra styr- och övervakningsarbetet i fastigheten Påsen 15.

Påsen 15 är belägen i Hammarby Sjöstad och byggs i dagsläget om för att göra plats för ett long stay hotell på initiativ av Aberdeen Standard Investments och Ailon Group. Byggnadens ca 6 800 kvm är fördelade på fem våningsplan och kommer utöver lägenheter även att rymma gemensamma arbetsytor, café och gym. I samband med ombyggnationen har KSS åtagit sig att leverera, programmera och driftsätta fastighetens nya styr- och övervakningssystem som en del av visionen att skapa en långsiktigt hållbar fastighet. Entreprenaden i sin helhet ska vara färdigställd under hösten 2021.

För mer information besök Arconas hemsida här.