Norra Tornen, Oscar Properties

Tillbaka

På uppdrag av Oscar Properties utför KSS installationen av styr- och övervakningssystem i Norra Tornen i Stockholm.

Fastigheten Helix är en av de två fastigheter som utgör Norra Tornen belägna i Hagastaden, Stockholm. Dessa kommer totalt att rymma 323 lägenheter samt öppna upp för offentliga ytor i form av bland annat gym och biorum på de lägre våningsplanen. I projektet ansvarar KSS för projektering, konstruktion samt leverans och montage av styr- och övervakningssystem.

För mer information besök Oscar Properties hemsida här.