Nationalarenan 3, Fabege

Tillbaka

KSS har utfört styr- och övervakningsinstallationerna i Skandinaviens första nollenergi-hotell.

Fastigheten Nationalarenan 3 är belägen i Arenastaden och rymmer numera Comfort Hotel Solna samt Nordic Choice Hotels svenska huvudkontor. Fastigheten har uppförts i elva våningar om totalt 22 400 kvm fördelat över 336 hotellrum, 88 long stay-bostäder samt 2 300 kvm kontor. Med hjälp av bland annat solceller och geoenergi har fastigheten kapacitet att producera mer energi än vad som förbrukas varpå detta resulterat i att bli Skandinaviens första nollenergi-hotell. I enlighet med detta certifieras fastigheten enligt BREEAM-nivå Excellent samt FEBY Guld Plushus .

Comfort Hotel Solna kunde välkomna sina första gäster den 1 juni 2021.

För mer information besök Fabeges hemsida här.