Kv Härden 15, Humlegården

Tillbaka

På uppdrag av Humlegården genomför KSS just nu styr- och övervakningsarbeten i Kv Härden i Stockholm.

Ombyggnationen är en del av ett större utvecklingsarbete som Humlegården genomför tillsammans med övriga fastighetsägare i kvarteret med visionen om att skapa en ny mötesplats. Fastigheten Härden 15 består av två sammanhållna huskroppar och rymmer gemensamt 22 000 kvm LOA. Utöver café- och restaurangverksamhet i fastighetens nedre plan erbjuds i huvudsak flexibla kontorslösningar fördelade över maximalt 17 våningsplan. Projektet omfattar ombyggnation av befintliga lokaler och inkluderar leverans, driftsättning och integrering av styrsystemet till full funktions- och driftfärdig anläggning. Fastigheten är miljöcertifierad enligt BREEAM in Use med betyget Very good.

För mer information besök Humlegårdens hemsida här.