Juvelen nominerad till Årets Bygge 2020!

Tillbaka

KSS har sedan 2016 utfört arbeten i Skanskas satsning Juvelen som nu blivit ett av tio byggprojekt i Sverige som nominerats till Årets bygge 2020.

Juvelen består idag av ca 10 000 kvm kontorsyta fördelade över sex plan och är strategiskt placerad i centrala Uppsala i absolut anslutning till centralstationen. Fastigheten är Skanskas än så länge grönaste satsning och upprättades med ambitionen om att bli Nordens mest hållbara byggnad. Som ett resultat av detta har fastigheten nominerats till Årets Bygge 2020 som syftar till att belysa speciellt bra projekt. Detta tycker vi är extra kul eftersom KSS sedan projektstarten arbetat för att förse fastigheten med nya styr- och övervakningssystem som syftar till att skapa en driftekonomisk anläggning i linje med Skanskas mål att nå netto noll i förbrukning av primärenergi.

För mer information om fastigheten samt dess nominering besök Byggindustrins hemsida här.