Herrjärva, NCC

Tillbaka

KSS Klimat & Styrsystem har fått förtroendet att ansvara för integreringen av styr- och övervakningsinstallationer samt projekteringen av NCC:s nya huvudkontor i Solna.

Byggnationen påbörjades under mitten av 2017 och omfattar cirka 32 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelat på två intilliggande fastigheter. Färdigställande beräknas till 2020 och planeras då ge rum för restauranger, service och kontor, däribland NCC:s nya huvudkontor.

Fastigheterna planeras miljöcertifieras med BREEAM Excellent där bland annat faktorer som energianvändning, ekologisk påverkan och materialval ligger till grund.