Hangar 5, NCC

Tillbaka

På uppdrag av NCC påbörjar KSS nu integreringen av styr- och övervakningssystemet inklusive SCADA i Hangar 5.

I området kring Bromma flygplats utvecklar NCC ett helt nytt kvarter med bland annat smarta och attraktiva kontorslokaler, long-stay hotell och handel. Detta på en yta om drygt 80 000 kvm där KSS ansvarar för integreringen av styr- och övervakningssystemen samt fastigheternas SCADA-system. Projektet planeras vara färdigställt under slutet av 2021 och projekteras för att uppfylla kraven för miljöklassningen BREEAM Excellent.

Läs mer om Hangar 5 här.