Gustav Vasa kyrka, M3 Bygg

Tillbaka

KSS Klimat & Styrsystem har av M3 Bygg fått förtroendet att sköta projektering och utförande av styrinstallationsarbeten i Gustav Vasa kyrka.

I maj 2016 påbörjades restaureringen av en av Sveriges få nybarockkyrkor, Gustav Vasa kyrka vid Odenplan i Stockholm. I och med ombyggnaden har KSS fått uppdraget att leverera och montera styr- och övervakningssystem i syfte att erhålla en mer driftekonomisk och bättre fungerande anläggning. I arbetet kommer även integrering av fönsterstyrningar att ingå för att sänka driftkostnaderna ytterligare. Byggnationen förväntas vara färdigställd i slutet av 2017.