Fatburen, AMF Fastigheter

Tillbaka

KSS har av AMF Fastigheter fått förtroendet att ansvara för projekteringen och utförandet av styr- och övervakningsinstallationer vid ombyggnationen av Fatburen på Södermalm, Stockholm.

Om Fatburen
Fastigheten Fatburen omfattar 46 000 kvm och rymmer framförallt kontor, restaurang- och konferenslokaler fördelat på sina 13 våningar. Fastigheten har genomgått ett omfattande renoverings- och ombyggnadsarbete sedan den köptes av AMF Fastigheter under 2016 för cirka 3 miljarder kronor. I samband med ombyggnationen har KSS fått förtroendet att ansvara för projekteringen och utförandet av styr- och övervakningsinstallationer som planeras färdigställas under mitten av 2020.

För mer information besök AMF Fastigheters hemsida här.