Fältöversten, AMF Fastigheter

Tillbaka

KSS Klimat & Styrsystem har av AMF Fastigheter fått förtroendet att utföra uppdatering och utbyte av styr- och övervakningssystem i Fältöversten i Stockholm.

Fastigheten belägen vid Karlaplan innefattar en galleria med ett 60-tal butiker och restauranger på en yta av totalt 20 000 kvm. KSS har fått i uppdrag att utföra uppdatering och utbyte av styr- och övervakningssystem i syfte att med förbättrade funktioner öka funktionalitet och sänka energiförbrukningen i fastigheten. I arbetet ingår även utbyte av VAV-systemet för samtliga butiker och restauranger. Projektet förväntas vara färdigställt i november 2017.

För mer information besök AMF Fastigheters hemsida här.