Diktaren 1, Vasakronan

Tillbaka

KSS får förtroendet att modernisera styr- och övervakningssystemet i kontorsfastigheten Diktaren 1 i Stockholm.

I fastigheten Diktaren 1 som ägs av Vasakronan pågår just nu en omfattande ombyggnation som beräknas vara färdig i mitten av 2021. Fastighetens dryga 7000 kvm har tidigare i huvudsak utgjorts av kontorslokaler vilka nu byggs om för att göra plats för Internationella Engelska Skolan samt kommersiella ytor på bottenplan. I samband med detta får KSS förtroendet att modernisera fastighetens styr- och övervakningssystem inklusive SCADA.