CIK Knivsta, Knivtsa Kommun

Tillbaka

KSS färdigställer just nu arbetet i CIK som numera kan tituleras Sveriges största certifierade passivhus med en beräknad energiförbrukning på 10kWh/år.

Sedan 2017 har uppförandet av CIK, Centrum för idrott och kultur, pågått och står sig som Knivsta kommuns största byggprojekt någonsin. Projektet startades med förhoppningen om att skapa en attraktiv mötesplats genom att bland annat erbjuda sporthallar, gemensamma kommunikationsytor, restauranger och kontorslokaler fördelade på ca 15 350 kvm. Idag är fastigheten färdigställd och utmärker sig genom att vara mycket energisnål, något som uppnås genom att nyttja olika strategier för att minimera värmeförluster och att optimera värmevinster. Beräknad energianvändning är 10kWh/år och kvadratmeter vilket är långt under de flesta fastigheter som vanligtvis benämns som energisnåla. Fastigheten certifieras enligt principen Passivhus och blir därmed Sveriges hittills största i klassen.

Läs mer om CIK här.