Celsius, Vasakronan

Tillbaka

Arbetet i fastigheten Celsius i Uppsala är nu färdigställt efter snart 1,5 år.

Projektet har avsett nybyggnad av kontors- och laborationslokaler på en yta om ca. 10 000 kvm i fastigheten Celsius som är en del av Uppsala Science Park. Projektet har genomsyrats av ett miljö- och hållbarhetstänk under såväl projekttiden som fastighetens drift på längre sikt. Bland annat har energiförbrukningen kunnat reduceras med 64 % jämfört med BBR, något som kan härledas till en rad olika åtgärder. Exempelvis görs 60 % av alla spolningar i fastigheten med dagvatten som samlas upp via taket och därefter filtreras via ett sandfilter och renas ytterligare med hjälp av en UV-lampa. Dessutom används solgardiner för att på ett energieffektivt sätt hålla en behaglig temperatur under sommaren. Styrningen av dessa sker via ett villkor i vårt styrsystem där fastighetens södra och västra delar samt varje plan regleras individuellt utefter behov.

Under projektet har KSS bland annat tillfört:
– Ventilationsaggregat som till största del är platsbyggda och som vi styr från våra apparatskåp.
– Mätare för att övervaka/kontrollera/avläsa förbrukning av el, energi och vatten i huset.
– Omfattande rumsreglering. Samtliga plan har olika typer av rumsstyrning beroende på typen av verksamhet i de olika rummen.
– Pumpar och fläktar uppkopplade via ModBUS för avläsning.
– Undercentral med fjärrvärme och kylmaskiner.

I projektets slutskede har fastigheten uppmärksammats som en av finalisterna i årets upplaga av Sweden Green Building Awards där syftet är att premiera och belysa projekt som bidragit till ett hållbart samhällsbyggande under året.

För mer info besök Vasakronans hemsida här.