Beridarebanan, Vasakronan

Tillbaka

KSS Klimat & Styrsystem har av Vasakronan fått förtroendet att utföra ombyggnationen av styrsystemen i Kv Beridarebanan 77, Höghus 1.

Om Beridarebanan 77
På bästa läge i Stockholms city ligger Kv Beridarebanan 77 som omfattar fyra av de fem höghusen belägna mellan Sergels torg och Hötorget. I fastigheterna har KSS i över fem år varit med och moderniserat styrsystemen i syfte att skapa energieffektiva helhetslösningar för ett gott inomhusklimat. Fastigheterna rymmer framförallt kontor och butiker men också flera våningar med parkeringar, lager mm. under mark. Fastigheterna certifieras med LEED Gold där framförallt fastighetens miljöpåverkan ligger till grund.

Höghus ett
Som en del av Kv Beridarebanan 77 genomför just nu KSS arbeten i höghus ett. I direkt anslutning till Hörorget erbjuder fastigheten bland annat kontor och butiker fördelade på närmare 15 000 kvm. KSS arbete avser ombyggnation av styrsystem till efterbehandling på 15 våningsplan, fläktar på tak samt shuntgrupper till kyla i trapphusen. Projektet beräknas vara klart under våren 2017.

För mer information besök Vasakronans hemsida här.