Färdigställt Projekt - Fatburen

Fatburen-AMF-2

2020-11-17

Just nu färdigställs KSS årslånga arbete i kontorsfastigheten Fatburen belägen på Södermalm i Stockholm.

Fastigheten Fatburen omfattar 46 000 kvm och rymmer i huvudsak kontor, restaurang- och konferenslokaler fördelat över 13 våningar. Fastigheten har genomgått ett omfattande renoverings- och ombyggnadsarbete sedan den köptes av AMF Fastigheter 2016 för cirka 3 miljarder kronor. I samband med ombyggnationen fick KSS förtroendet att ansvara för projektering och installation av nytt styr-och övervakningssystem samt överordnad SCADA. Projektet har även innefattat lokalanpassningar till fastighetens hyresgäster.