Nytt Projekt - Celsius

celsius_1

2019-09-12

KSS får förtroendet att genomföra integrationen av styr- och övervakningssystem när Vasakronan utökar Uppsala Science Park med fastigheten Celsius.

Projektet avser en nybyggnad av kontors- och laborationslokaler på en yta om ca. 10 000 kvm i Södra Uppsala och kommer utgöra en del av Uppsala Science Park. Största hyresgäst är Livsmedelverket som tillsammans med övriga gäster förväntas kunna börja nyttja lokalerna i början av 2021.

Fastigheten projekteras för att miljöcertifieras enligt LEED Platinum vilket är den högsta nivån i certifieringssystemet och vittnar därmed om en hållbar byggnad som bland annat ska resultera i delar vars energiförbrukning understiger 50 % av kraven i Boverkets byggregler. Fokus ligger på att arbetet i fastigheten ska utgå ifrån ett livscykelperspektiv med inriktning på låg energianvändning, låg miljöbelastning och låga totalkostnader.