Färdigställt Projekt - Pelaren 1

Pelaren 1.1

2019-06-24

KSS arbete i Pelaren 1 är nu färdigställt och har bidragit till uppförandet av en av Fabeges mest energisnåla fastigheter.

Fastigheten Pelaren 1 är belägen i närheten av Globen och Tele2 Arena i Stockholm och har upprättats på initiativ av Fabege. Fastigheten är färdigställd sedan slutet av 2018 och består idag av 21 500 kvm fördelade på framförallt kontorslokaler och en restaurang. Största hyresgäst är telekomoperatören Tre som disponerar ca 70 procent av ytan. Byggnaden har även miljöcertifierats enligt BREEAM Very Good där aspekter som energianvändning och inomhusklimat ligger till grund. Bland annat har fastigheten blivit en av Fabeges hittills mest energisnåla fastigheter och säljs nu till Folksam för 1 608 Mkr.