Nytt Projekt - CIK

CIK Knivsta

2018-10-03

På Uppdrag av Knivsta kommun genomför KSS installationen av styr- och övervakningssystem i CIK, Centrum för idrott och kultur, i Knivsta.

Byggnationen av CIK startade i mars 2017 med förhoppningen om att skapa en ny attraktiv mötesplats genom att bland annat erbjuda sporthallar, gemensamma kommunikationsytor och kontorslokaler fördelade på ca 15 000 kvm. Projektet blir således Knivsta kommuns hittills största och beräknas vara färdigställt vid årsskiftet 2019/2020. Dessutom byggs anläggningen som passivhus vilket innebär att kommunen troligtvis kommer att få världens första passivhuscertifierade ishall.