Färdigställt projekt - Gustav Vasa kyrka

gustavvasa_a

2018-04-13

KSS avslutade nyligen sitt arbete i Gustav Vasa kyrka, ett projekt av totalt 20 i landet som nominerats till Årets Bygge 2018.

I samband med restaureringen av Gustav Vasa kyrka under 2017 har KSS med goda resultat arbetat för att förse byggnaden med nytt styr- och övervakningssystem med syftet att skapa en mer driftekonomisk anläggning. Därefter har kyrkan nominerats till Årets Bygge 2018 där syftet är att lyfta fram och belysa speciellt bra projekt. I kriterierna ingår samverkan, teknik, innovationer, tid, kvalitet, budget, hållbarhet och säkerhet.