Nytt projekt - Gränby Entré Hus 1

granbyentre3

2017-02-01

KSS Klimat & Styrsystem har av Atrium Ljungberg fått förtroendet att utföra projektering och utförande av styr- och övervakningsinstallationer i Gränby Entré Hus 1.

Om Gränbystaden
I syfte att skapa en ny och attraktiv stadskärna i Uppsala har Atrium Ljungberg påbörjat byggnationen av Gränbystaden vilken förväntas kunna färdigställas under 2020. I anslutning till den redan befintliga gallerian ska både bostäder, restauranger och handelsplatser tillföras. Fastigheterna kommer vara certifierade med Breeam Very Good där bland annat faktorer som fastighetens energianvändning, ekologiska påverkan och materialval ligger till grund.

Om Gränby Entré hus 1
Gränby Entré är en del av Gränbystaden i Uppsala. Gränby Entré byggs i tre etapper där KSS ansvarar för projektering och utförande av styr- och övervakningsinstallationer i Hus 1 med projektavslut i oktober 2017. Fastigheten kommer att rymma kommersiella lokaler på plan 1-2 följt av bostäder i fem våningar.