Nytt Projekt - Urban Escape Trollhättan 14

urban escape regeringsgatan 25-19

2016-12-08

KSS Klimat & Styrsystem har av Zengun fått förtroendet att sköta projektering och utförande av styr- och övervakningsinstallationer i fastigheten Trollhättan 14.

Om Urban Escape
Våren 2014 startade AMF Fastigheter sin satsning Urban Escape som förväntas stå helt färdigt under 2018. Projektet består av flera fastigheter som dels kommer att byggas om men också tillföras flera nya våningar. Projektet kommer i sin helhet att vara 135 000 kvm stort och bland annat öppna upp för nya butiks- och kontorslokaler, restauranger och hotell.

Om Trollhättan 14
Projektet är en del av AMF Fastigheters satsning Urban Escape och innefattar en ombyggnation av fyra våningar innehållande garage, kontor och handelsytor om totalt 5 000 kvm. Projektet kommer att miljöcertifieras enligt LEED Gold.