Nytt projekt - Gustav Vasa kyrka

Gustaf Vasa Kyrka

2016-08-23

KSS Klimat & Styrsystem har av M3 Bygg fått förtroendet att sköta projektering och utförande av styrinstallationsarbeten i Gustav Vasa kyrka.

Om Gustav Vasa kyrka
I maj 2016 påbörjades restaureringen av en av Sveriges få nybarockkyrkor, Gustav Vasa kyrka vid Odenplan i Stockholm. I och med ombyggnaden har KSS fått uppdraget att leverera och montera styr- och övervakningssystem i syfte att erhålla en mer driftekonomisk och bättre fungerande anläggning. I arbetet kommer även integrering av fönsterstyrningar att ingå för att sänka driftkostnaderna ytterligare. Byggnationen förväntas vara färdigställd i slutet av 2017.