Nytt projekt - Urban Escape SCADA

modell

2016-07-07

KSS Klimat & Styrsystem har av Zengun fått förtroendet att sköta integreringen av SCADA-systemet för hela projektet Urban Escape.

Om Urban Escape
Våren 2014 startade AMF Fastigheter sin satsning Urban Escape som förväntas stå helt färdigt under 2018. Projektet består av flera fastigheter som dels kommer att byggas om men också tillföras flera nya våningar. Projektet kommer i sin helhet att vara 135 000 kvm stort och bland annat öppna upp för nya butiks- och kontorslokaler, restauranger och hotell.

Om projektet
Utöver att KSS ansvarar för projektering och utförande av styr- och övervakningsinstallationer i flertalet av fastigheterna som utgör Urban Escape har vi även fått förtroendet att utföra integreringen av det övergripande SCADA-systemet. Projektet omfattar således samtliga fastigheter om totalt 135 000 kvm där även arbeten i form av installation av fibernät kommer att genomföras.