Nytt projekt - Urban Escape Trollhättan 32

malmtorgsgatan-8-1440-10252-1200x854

2016-07-07

KSS Klimat & Styrsystem har av Zengun fått förtroendet att sköta projektering och utförande av styr- och övervakningsinstallationer i fastigheten Trollhättan 32.

Om Urban Escape
Våren 2014 startade AMF Fastigheter sin satsning Urban Escape som förväntas stå helt färdigt under 2018. Projektet består av flera fastigheter som dels kommer att byggas om men också tillföras flera nya våningar. Projektet kommer i sin helhet att vara 135 000 kvm stort och bland annat öppna upp för nya butiks- och kontorslokaler, restauranger och hotell.

Om Trollhättan 32
Fastigheten om totalt 10 000 kvm är en del av AMF Fastigheters satsning Urban Escape. Projektet kommer innefatta en ombyggnation av befintliga butiksytor samt en tillbyggnad av tre våningar där det öppnas upp för nya kontorslokaler. Projektet kommer att miljöcertifieras enligt LEED Gold.