Nytt projekt - Urban Escape Trollhättan 33

Urban Escape Brunkebergstorg

2016-07-01

KSS Klimat & Styrsystem har av NCC fått förtroendet att utföra projektering och utförande av styr- och övervakningsinstallationer i fastigheten Trollhättan 33.

Om Urban Escape
Våren 2014 startade AMF Fastigheter sin satsning Urban Escape som förväntas stå helt färdigt under 2018. Projektet består av flera fastigheter som dels kommer att byggas om men också tillföras flera nya våningar. Projektet är i sin helhet 135 000 kvm stort och kommer bland annat öppna upp för nya butiks- och kontorslokaler, restauranger och hotell.

Om Trollhättan 33
Fastigheten är en del av AMF Fastigheters satsning Urban Escape. I fastigheten om 32 000 kvm kommer två nya hotell om totalt 540 hotellrum att etableras och beräknas öppna under våren 2017. Projektet kommer att miljöcertifieras enligt LEED Gold.