Stockholmskontoret flyttar till större lokaler

DN-huset

2014-04-09

KSS Klimat & Styrsystem AB flyttar till större lokal i DN-skrapan på Kungsholmen.

Fr.o.m. den 15 april 2014 har KSS Klimat & Styrsystem flyttat till Rålambsvägen 17, 112 59 Stockholm.
Ny postadress för fakturor är: Box 34008, 100 26 Stockholm