Leverantörer

KSS Klimat och Styrsystems affärsidé är att erbjuda kvalitetsprodukter och system med nöjda kunder. För att göra detta arbetar vi med seriösa och professionella leverantörer. Några av våra vanligaste leverantörer är:

 
 

Vi är Sveriges största återföräljare av Larmiaprodukter! Larmia är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför användarvänliga datoriserade styr-, regler- och övervakningssystem för fastighetsautomation.

Vacon är idag en av de ledande leverantörerna av frekvensomriktare för varvtalsreglerade växelströmsdrivsystem.

Produal utvecklar, tillverkar och säljer standardprodukter som passar ihop med de flesta kända styr och reglerfabrikat på marknaden. I Produal ingår numera även Zone Control och deras utrustning för rumsreglering.

 
 

Siemens tillverkar och säljer ett brett produktsortiment för styrning och reglering av värme och luftbehandling i alla typer av byggnader.

Regin är ett företag som tillverkar/säljer styr- & reglerutrustning.

Calectro säljer styr och regler komponenter och är mest kända för sina rökdetektorer.

 
 

Belimo är ett företag som tillverkar/säljer styr- & reglerutrustning.

Danfoss är ett företag som tillverkar/säljer frekvensomformare.

Solar är bland annat återförsäljare av styr och reglermaterial.

 
 

Sauter är ett företag som utvecklar och producerar produkter och system för styr- och övervakning inom fastighets- och industriautomation.

Malux Sweden AB säljer tekniska säkerhetsprodukter, bland annat industri och explotionsskyddat material.