Urban Escape

KSS Klimat & Styrsystem har fått förtroendet att utföra projektering och utförande av styr- och övervakningsinstallationer i flera av fastigheterna som utgör Urban Escape.

Om Urban Escape
Våren 2014 startade AMF Fastigheter sin satsning Urban Escape som förväntas stå helt färdigt under 2018. Projektet består av flera fastigheter som dels kommer att byggas om men också tillföras flera nya våningar. Projektet är i sin helhet 135 000 kvm stort och kommer bland annat öppna upp för nya butiks- och kontorslokaler, restauranger och hotell.

Våra projekt
Trollhättan 31
Fastigheten om totalt 33 000 kvm är en del av AMF Fastigheters satsning Urban Escape som i och med ombyggnaden kommer att öppna upp för nya kontorslokaler i åtta plan. Fastigheten beräknas vara färdigställd i juli 2017 och kommer att miljöcertifieras enligt LEED Gold.

Trollhättan 32
Fastigheten om totalt 10 000 kvm är en del av AMF Fastigheters satsning Urban Escape. Projektet kommer innefatta en ombyggnation av befintliga butiksytor samt en tillbyggnad av tre våningar där det öppnas upp för nya kontorslokaler. Projektet kommer att miljöcertifieras enligt LEED Gold.

Trollhättan 33
Fastigheten är en del av AMF Fastigheters satsning Urban Escape. I fastigheten om 32 000 kvm kommer två nya hotell om totalt 540 hotellrum att etableras och beräknas öppna under våren 2017. Projektet kommer att miljöcertifieras enligt LEED Gold.

Trollhättan 14
Projektet är en del av AMF Fastigheters satsning Urban Escape och innefattar en ombyggnation av fyra våningar innehållande garage, kontor och handelsytor om totalt 5 000 kvm. Projektet kommer att miljöcertifieras enligt LEED Gold.

Trollhättan 31 Rumsutrustning
Fastigheten om totalt 33 000 kvm är en del av AMF Fastigheters satsning Urban Escape som i och med ombyggnaden kommer att öppna upp för nya kontorslokaler i åtta plan. KSS har nu fått förtroendet att utföra installationen av all rumsutrustning i samtliga 450 rum. Fastigheten beräknas vara färdigställd i juli 2017 och kommer att miljöcertifieras enligt LEED Gold.

SCADA
Utöver att KSS ansvarar för projektering och utförande av styr- och övervakningsinstallationer i flertalet av fastigheterna som utgör Urban Escape har vi även fått förtroendet att utföra integreringen av det övergripande SCADA-systemet. Projektet omfattar således samtliga fastigheter om totalt 135 000 kvm där även arbeten i form av installation av fibernät kommer att genomföras.

Trollhättan 31B
Fastigheten är en del av AMF Fastigheters satsning Urban Escape som i och med ombyggnaden kommer bland annat att öppna upp för butiker och bostäder i form av 34 st lägenheter. Fastigheten kommer att miljöcertifieras enligt LEED Gold.

Trollhättan 29
Fastigheten om totalt 15 000 kvm är en del av AMF Fastigheters satsning Urban Escape som i och med ombyggnaden kommer att öppna upp för handlesytor och nya kontorslokaler. Fastigheten kommer att miljöcertifieras enligt LEED Gold.   

Trollhättan 30 Core & Shell
Fastigheten är en del av AMF Fastigheters satsning Urban Escape och omfattar bland annat garage, kontorslokaler samt handelsytorna i Gallerian. Projektet beräknas kunna färdigställas i början av 2019 och kommer miljöcertifieras enligt LEED Platina.