Studenter

Trainee

Under vårt traineeprogram får deltagaren under en period chansen att prova på olika delar av verksamheten för att få insikt i vad vi gör samt en stabil grund att stå på inför framtiden. Vid programmets slut är ambitionen att deltagaren ska kunna titulera sig som automationsingenjör.Läs mer

Praktik

I samband med praktik i gymnasiet erbjuder KSS Klimat och Styrsystem en eller två praktikplatser med placering i Stockholm eller Uppsala. Läs mer