Energioptimering

KSS Klimat & Styrsystem hjälper fastighetsägare att optimera energi- och effektanvändningen utifrån byggnadens system och verksamhet. Genom att förstå samverkan mellan samtliga delsystem samt att föra en nära dialog med kunden kan vi förändra och framförallt förbättra inställningar vilket i sin tur skapar förutsättningarna till att nå bästa möjliga drift.

Högst aktuellt just nu är behovet av att effektreagera, effektreducera och att effektbegränsa. Sveriges har kapacitetsbrist i stamnäten och flertalet regioner har problem med utökad försörjning. Därmed är det av stor nationell vikt att fastigheter i större grad bidrar till att utjämna effektuttag.

Många fastighetsägare blir uppmärksammade på problemet genom de påtagligt högre fakturorna från energileverantörerna då effektkostnader tar allt större plats. Med dagens utveckling, då fler och fler fordon och devices blir elektrifierade, ökar också efterfrågan hos våra kunder.

Genom att anpassa och optimera systemen når vi inte bara energi- och effektreducering; det sparar också pengar och minskar miljöpåverkan. I regel får vi även nöjdare medarbetare/kunder/gäster eftersom de som vistas i lokalerna upplever en bättre inomhusmiljö.