Energioptimering

Energioptimering utförs av KSS för att kraftigt sänka energiåtgången vilket sänker fastighetsägarens kostnader. Energianalysen görs med ett optimeringsvertyg som installeras i våra SCADA-anläggningar. Optimeringsverktyget används av driftpersonalen för att öka insynen i systemets funktionalitet vilket skapar optimal drift över lång tid.

Energioptimering är även en del av ett större perspektiv för att främja hållbar utveckling. Runt om i världen urbaniserar sig människor som ett led i att samhällen går ifrån lantbrukssamhällen till industri. För att hushålla med jordens resurer måste vi ställa höga krav på den insfrastruktur som byggs. Därför blir energioptimering ett viktigt verktyg för att se till att byggnader har optimal drift och på sätt sparar på energi och bidra till en bättre värld.